OCTAderm – 311nm

Model OCTAderm-311nm półkabina łącznie z:

  • 8 promiennikami UVB – wąskie pasmo 311nm,
  • elektronicznymi zapłonnikami, przedłużającymi żywotność promienników
  • ze sterowaniem elektronicznym umożliwiającym podawanie dawek w J/cm2, zabezpieczone                                   przed własnym błędem,
  • z płytami akrylowymi przed promiennikami uniemożliwiającymi bezpośredni kontakt pacjenta                                       z promiennikami,
  • procentowym wskazaniem stopnia zużycia promienników,
  • z wyświetlaczem upływającego czasu naświetlania (służy pacjentowi),
  • pomiarem natężenia w trakcie naświetlania
  • 5 okularami ochronnymi dla pacjentów

 

 

Dodaj komentarz